Over Rookpreventie Jeugd

De strijd tegen de tabaksindustrie in het coronajaar

Alle aandacht ging in 2020 naar corona uit, maar Rookpreventie Jeugd en TabakNee lieten zich niet afleiden en bleven strijden voor structurele maatregelen om te voorkomen dat kinderen beginnen met roken. Dat laat het zojuist verschenen jaarverslag van Rookpreventie Jeugd en TabakNee duidelijk zien.

Lees meer...

Zorg voor de toekomst vergt actie tegen de tabaksindustrie

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in december 2020 een discussienota gepubliceerd ‘Zorg voor de toekomst’. Centrale vraag: hoe kunnen we de houdbaarheid van de gezondheidszorg waarborgen. De nota onderkent naast organisatie en vernieuwing, preventie als hoofdthema. Hier de reactie van Rookpreventie Jeugd.

Lees meer...

Wanda de Kanter: ‘Hoe kun je bescherming van kinderen tegen tabak controversieel noemen?’

Op 27 januari besprak de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport welke wetsvoorstellen, notities en brieven van het kabinet al dan niet controversieel verklaard moesten worden, gezien de demissionaire status van de regering. Wat door de Kamer bij meerderheid controversieel wordt verklaard, ligt politiek te gevoelig om verder nog behandeld te worden. Wanda de Kanter volgde de commissievergadering online en verbaasde zich over de poging van een aantal Kamerleden om verschillende onderwerpen inzake preventiebeleid controversieel te verklaren.

Lees meer...

Steun ons werk

De activiteiten van Rookpreventie Jeugd worden gefinancierd uit donaties en sponsorbijdragen. Wilt u ons steunen? Dat stellen wij zeer op prijs.

Lees meer...

Doelstelling

Rookpreventie Jeugd heeft één helder doel: tabak uitbannen uit de samenleving en van roken geschiedenis maken. Dat kan alleen door te zorgen dat er geen nieuwe rokers meer bijkomen. Daarom wil Rookpreventie Jeugd de overheid aanzetten tot het nemen van een aantal maatregelen die in samenhang een effectief preventiebeleid opleveren.

Lees meer...

Waarom

Jongeren zijn de primaire doelgroep voor de tabaksindustrie. Jongeren die in deze kwetsbare periode van hun leven beginnen te roken, raken vaak veel ernstiger verslaafd dan degenen die later beginnen. De meeste rokers zijn tussen hun 10e en hun 19e levensjaar begonnen met roken en verslaafd geraakt. Daarom is het zo belangrijk juist de jeugd te beschermen tegen de verleidingen van de tabaksindustrie.  

Lees meer...

Activiteiten

Rookpreventie Jeugd wil van roken geschiedenis maken door te zorgen dat kinderen niet beginnen met roken. Dat kan door tabaksaccijnzen sterk te verhogen en het aantal verkooppunten van tabak sterk terug te brengen. Een pakje sigaretten moet ten minste 10 euro gaan kosten en het aantal winkels waar je tabak kunt kopen moet van 60.000 nu worden teruggebracht naar 1.500. Deze maatregelen moeten door de politiek genomen worden. Langs verschillende wegen probeert de stichting haar doelstellingen te verwezenlijken.

Lees meer...

Historie

Rookpreventie Jeugd is voortgekomen uit het werk van Pauline Dekker en Wanda de Kanter, longartsen in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, auteurs van het rookstop-boek Nederland stopt! Met roken.
Ze schreven het boek vanuit hun frustratie over het feit dat zij als longartsen altijd aan het eind van de lijn staan: 80 procent van hun dagelijks werk in het ziekenhuis bestaat uit de zorg voor patiënten met COPD of longkanker. Ziekten die niet te genezen maar wel te voorkomen zijn.

Lees meer...