Organisatie & jaarverslagen

Organisatie & jaarverslagen

Rookpreventie Jeugd is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt roken geschiedenis te maken. De reden daarvoor is dat roken voor de grootste ziektelast (13 procent) als gevolg van ongezond gedrag zorgt; 30 procent van alle kankergevallen in Nederland komt door roken en 80 procent van alle longziekten. Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte. Maar roken is een verslaving en de sigaret is opzettelijk zo verslavend mogelijk gemaakt. De sigaret is 'addictive by design'. Geen enkel ander legaal verkrijgbaar product is zo verslavend gemaakt als de sigaret. Als samenleving moeten we er daarom voor zorgen dat er geen nieuwe rokers meer bijkomen: kinderen mogen niet langer in de nicotineval trappen.

De bestuursleden van Rookpreventie Jeugd zetten zich onbezoldigd in voor de stichting. Om de journalisten die meewerken aan de website TabakNee en de advocaten die de stichting vertegenwoordigen in juridische procedures te honoreren, haalt Rookpreventie Jeugd inkomsten uit donaties. De stichting heeft een ANBI-status en publiceert op deze pagina ieder jaar haar jaarverslag. 

Bestuur 

Wanda de Kanter, longarts, verbonden aan Antoni van Leeuwenhoek, auteur Nederland stopt! Met roken (voorzitter)
Drs. R. Giebels, econometrist, oud-adviseur financiële zaken en risicomanagement Gemeente Amsterdam (secretaris/penningmeester)
Prof. dr. René Bernards, moleculair bioloog, Universiteit Utrecht, Antoni van Leeuwenhoek, lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Drs. Barbara van den Broeke, psycholoog/psychotherapeut Kinderen en Jeugd
Pauline Dekker, longarts Rode Kruis Ziekenhuis, auteur Nederland stopt! Met roken
Prof. dr. Lukas Stalpers, hoogleraar radiotherapie, Amsterdam UMC
Prof. drs. Jacques Wallage, honorair hoogleraar transities in het openbaar bestuur, Rijksuniversiteit Groningen

In onze herinnering is em. prof. dr. Frits van Dam (1940-2021) – psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam, oud-medewerker Antoni van Leeuwenhoek – een blijvende gids bij al onze activiteiten. 

Comité van Aanbeveling

 • Drs. Rob L.V.M. Barnasconi, tandarts; oud-voorzitter KNMT; Partner VvAA
 • Dr. Renee Bittoun, adjunct associate professor Medicijnen, hoofd Smoking Cessation Institute, University of Sydney
 • Em. prof. dr. Piet Borst, voormalig Wetenschappelijk Directeur Nederlands Kanker Instituut
 • Prof. dr. Paul Brand, kinderlongarts Isala Klinieken Zwolle
 • Em. prof. dr. J.W.W. Coebergh, sociaal­geneeskundige en epidemioloog
 • Gert van Dijk, medisch ethicus KNMG
 • Ireen van Ditshuyzen, documentairemaakster
 • Prof. dr. Marjolein Drent, longarts ILD center of excellence, St Antonius Ziekenhuis
 • Mr. Benedicte Ficq, strafrechtadvocaat
 • Bas van Goor, oud-volleyballer, directeur Bas van Goor Foundation
 • Pauline Haasbroek, rookstopcoach Rode Kruis Ziekenhuis
 • Dr. Miriam de Kleijn, huisarts­epidemioloog, Trimbos: voorzitter Partnership stoppen met roken
 • Em. prof. dr. Caro Koning, radiotherapeut
 • Prof. dr. Willem J.M. Levelt, oud-­president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 • Prof. dr. Angela Maas, hoogleraar cadiologie voor vrouwen, UMC St Radboud Nijmegen
 • Em. prof. dr. Johan Mackenbach, hoogleraar en hoofd van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam
 • Em. prof. dr. Bob Pinedo, oncoloog, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Em. prof. dr. Dirkje Postma, hoogleraar Longgeneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. Robert N. Proctor, hoogleraar Wetenschapsgeschiedenis, University of Stanford
 • Prof. Robert West, gezondheidspsycholoog, directeur Tobacco Studies, University College London
 • Dr. Nout Wellink, oud-president van De Nederlandsche Bank
 • Prof. dr. Michiel Westenberg, ontwikkelingspsycholoog, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Rudi Westendorp, professor of medicine, department of Public Health Kopenhagen
 • Prof. dr. Reinout Wiers, ontwikkelingspsychopatholoog, Universiteit van Amsterdam
 • Dr. Jeffrey Wigand, klokkenluider tabaksindustrie, oprichter Smoke-Free Kids Inc.

Jaarverslagen

Download de financiële verantwoording over 2015 van RPJ
Download het jaarverslag 2016 van RPJ
Download de Jaarrekening 2017 van RPJ
Download de Jaarrekening 2018 van RPJ
Download de Jaarrekening 2019 van RPJ
Download het Jaarverslag 2019 van RPJ/TabakNee
Download de Jaarrekening 2020 van RPJ
Download de ANBI formulier 2020 van RPJ
Download het Jaarverslag 2020 van RPJ/TabakNee
Download de Jaarrekening 2021 van RPJ
Download het Jaarverslag 2021 van RPJ/TabakNee
Download de Jaarrekening 2022 van RPJ
Download het Jaarverslag 2022 van RPJ/TabakNee

 
×** [Flexisystem PLG: Adding css classes to BODY: 0.001 s]
0.000 seconds (0.000); 2.15 MB (2.150) - START: FLEXIcontent component
0.153 seconds (0.153); 4.94 MB (2.794) - END: FLEXIcontent component: (VIEW: item)

-- [Initialize component: 0.00 s]
-- [FC Templates: XML files parsing: 0.00 s]
-- [FC Templates: LESS files parsing: 0.00 s]
-- [FC Templates: INI files parsing: 0.00 s]
-- [Joomla Content Plugins: 0.01 s]
-- [Get/Calculate Item Properties: 0.06 s]
-- [FC fields values retrieval + field params creation: 0.02 s]
-- [FC "item" view Template Rendering: 0.00 s]

-- [FC Fields Rendering: 0.01 s]
0.002 screated
0.000 screatedby
0.000 smodified
0.000 smodifiedby
0.000 stitle
0.000 shits
0.000 stype
0.000 sversion
0.000 sstate
0.002 svoting
0.001 sfavourites
0.000 scategories
0.000 stags
0.000 smaintext
0.002 simage
0.001 stext
0.000 stextarea
0.001 sradio0.000 seconds (0.000); 5.09 MB (5.087) - START: FLEXIcontent Tags Cloud Module
0.009 seconds (0.009); 5.19 MB (0.105) - END: FLEXIcontent Tags Cloud Module

0.000 seconds (0.000); 5.23 MB (5.228) - START: FLEXIcontent Search Module
0.002 seconds (0.002); 5.23 MB (0.005) - END: FLEXIcontent Search Module