Steun ons werk

Steun ons werk

Rookpreventie Jeugd (RPJ) wil van roken geschiedenis maken door het de tabaksindustrie onmogelijk te maken nog langer kinderen verslaafd te maken een sigaretten. De stichting probeert daarom onder meer de politiek te bewegen de accijns op tabak sterk te verhogen. het aantal verkooppunten van tabak sterk te verminderen en een betrouwbare meetmethode in te voeren voor de gifstoffen die een roker binnenkrijgt.

Via de website TabakNee stelt RPJ de abjecte praktijken van de tabakslobby aan de kaak. Juridische procedures tegen de Staat en de tabaksindustrie hebben al geleid tot aanvullend beleid van de overheid en groeiend draagvlak onder de bevolking voor vergaande maatregelen om het roken te ontmoedigen. 

De activiteiten van Rookpreventie Jeugd worden gefinancierd uit, grotendeels eenmalige, sponsorbijdragen en particuliere donaties. Wilt u onze activiteiten steunen? Dat stellen wij zeer op prijs.

doneer geef

doneer geef

U kunt ook uw donatie overmaken naar:

NL13 ABNA 0406 5598 21 
t.n.v. Rookpreventie Jeugd
Amsterdam
KvK: 34333760
RSIN: 820635315 (t.b.v. vrijstelling wegens ANBI-status).

 

Periodieke giften

 

Dankzij uw steun kan Rookpreventie Jeugd zich blijven inzetten om de tabaksindustrie te beletten nog langer jongeren te verleiden te gaan roken en verslaafd te raken aan nicotine.
Steunt u ons voor een langere tijd met hetzelfde periodieke bedrag, dan kunnen wij langdurige projecten aangaan. Ook kan dit voor u belastingvoordeel opleveren. Schenkt u ons ten minste vijf jaar lang een vast bedrag? Dan noemen we dit een periodieke gift. Een periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting – er geldt dan geen drempelbedrag. De periodieke gift moet u vastleggen in een onderhandse overeenkomst.

Hoe krijgt u belastingvoordeel?

Door de onderstaande stappen te doorlopen, krijgt u eenvoudig belastingvoordeel.
• Download de Overeenkomst periodieke gift (pdf)
• De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren. Eén voor u en één voor ons. Vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken deze.
• Stuur beide overeenkomsten naar:
• Rookpreventie Jeugd
  Vossiusstraat 27h
  1071 AG Amsterdam
• U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te sturen. Wij vullen op de overeenkomst onder andere enkele gegevens in. Deze gevens zijn nodig voor uw belastingaangifte.
• Nadat wij de overeenkomst hebben verwerkt en ondertekend, krijgt u deze terug. Bewaar de overeenkomst goed! Soms vraagt de Belastingdienst hiernaar.

Over de betaling van uw periodieke giften

U hoeft uw jaarlijkse bedrag niet in één keer te betalen. Dit mag u ook doen in maandelijkse termijnen. Let er bij uw eerste betaling in het eerste kalenderjaar op, dat u deze doet na de ingangsdatum van de overeenkomst. Voor de Belastingdienst tellen giften vóór de ingangsdatum niet mee als periodieke gift. Betaalt u uw periodieke gift in maandelijkse termijnen? Dan wordt in het eerste kalenderjaar uw jaarbedrag verdeeld over de maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst.

Beëindiging van uw periodieke gift

U bent niet meer verplicht tot betalen van uw periodieke gift als:
• uw overeenkomst eindigt;
• u komt te overlijden;
• u werkloos raakt of arbeidsongeschikt, zonder uw invloed;
• de stichting Rookpreventie Jeugd failliet gaat of de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kwijtraakt.

Schenkt u voor onbepaalde tijd? Dan eindigt de overeenkomst niet door tijdsverloop. U kunt wel na vijf termijnen de overeenkomst beëindigen.

 

ANBI FC schaduwRookpreventie Jeugd is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling.

jongeren en roken | doneren