Dossiers

Sick of Smoking

Na het zien van de film De Vervangers benaderde longkankerpatiënte Anne Marie van Veen, moeder van vier kinderen, Rookpreventie Jeugd met de vraag of die haar wilde ondersteunen bij het voor de rechter slepen van de tabaksindustrie. Dit was het begin van grassroot-beweging Sick of Smoking.

Lees meer...

De cijfers

Het aantal jongeren dat niet zwicht voor de verleidingen van de tabaksindustrie is de afgelopen jaren flink toegenomen. Maar tegelijkertijd is het aantal dagelijkse rokers onder jongeren tussen de 16 en 20 jaar weer aan het toenemen. Ook zijn er grote verschillen naar opleidingsniveau.

Lees meer...

Effectieve maatregelen

Er is inmiddels heel veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van maatregelen die het roken kunnen tegengaan. Daardoor weten we welke maatregelen echt helpen om te zorgen dat jongeren niet beginnen met roken (of om mensen over de streep te trekken om te stoppen). Uit de literatuur blijkt ook dat de maatregelen het meeste effect hebben als ze in samenhang worden toegepast. Dus niet of, of, of, maar en, en, en.

Lees meer...

Opvoeding & roken

Als ouder wil je je kind beschermen tegen de valstrik van de tabaksindustrie, die roken zo verleidelijk laat lijken dat kinderen het wel ‘moeten’ uitproberen. Hoe jonger kinderen zijn, hoe makkelijker ze verslaafd raken. Vandaar dat het belangrijkste advies is om nog voordat kinderen naar de middelbare school gaan een gesprek over roken te hebben. Verschillende webpagina’s geven ouders tips hoe ze dat gesprek het beste kunnen aangaan.

Lees meer...

De tabaksindustrie

De tabaksindustrie is de meest cynische industrie ter wereld. De bedrijfstak heeft elk jaar wereldwijd 8 miljoen doden op haar geweten en toch blijft zij steeds nieuwe, vooral jonge mensen verleiden om te beginnen met roken.

Lees meer...

Stoppen met roken

Stoppen met roken lukt het beste met een goede voorbereiding en professionele hulp. Die hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Lees meer...

Organisatie

Rookpreventie Jeugd is in 2009 door de longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker opgericht met een helder doel: de jongste generatie laten opgroeien zonder tabak, zodat roken verleden tijd wordt. 

Lees meer...

Aangifte tegen de tabaksindustrie

Twee longpatiënten, Anne Marie van Veen en Lia Breed, deden in 2016 samen met Rookpreventie Jeugd aangifte tegen de tabaksindustrie, daarbij gesteund door strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq. De aanklacht: Poging tot moord, doodslag, zware mishandeling en valsheid in geschrifte. 

Lees meer...

Rechtszaak tegen de staat over artikel 5.3 FCTC

In 2014 en 2015 voerde Rookpreventie Jeugd een zaak tegen de Staat der Nederlanden om een einde te maken aan de structurele, veel te grote invloed van de tabakslobby op het antirookbeleid van de overheid. De eis: handhaving van artikel 5.3 van het WHO FCTC-verdrag.

Lees meer...